Showing all 7 results

LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR Спектрофотометър

PerkinElmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR спектрофотометрите са предназначени да предложат висока производителност и гъвкавост за анализ на разнообразни видове проби, включително анализ на покрития, специални стъкла за соларни системи и нови материали и компоненти както за научните изследвания, така и в производството. LAMBDA 1050+ отговаря и често надхвърля промишлените стандарти за ултра-висока производителност, гъвкавост и удобство. Най-новото поколение спектрофотометри LAMBDA 1050+ са предназначени да предлагат по-бързи скорости на сканиране, настройка на инструментите и по-добри времена за реакция от всякога, и ви позволяват да увеличите производителността си максимално. 

LAMBDA 265 UV/Vis спектрофотометър

С ултрабързо сканиране и максимална надеждност, LAMBDA 265 UV/Vis е идеалната система за широка гама от R&D и QA / QC приложения, и всичко това докато заема минимално място на работния плот. 

LAMBDA 365 UV/Vis Спектрофотометър

LAMBDA365 осигурява най-съвременната UV Vis производителност, която отговаря на нуждите на фармацевтичната индустрия, аналитичната химия, генетиката и осигуряване на качество срещу качествен контрол във всяко едно производство. 21 CFR част 11 съвместимият софтуер, системата LAMBDA е подходяща за всичко, от стандартни методи за анализ и приложения до тези, изискващи регулаторно съответствие. 

LAMBDA 465 UV/Vis спектрофотометър

Предназначени специално за изследвания от висок клас, както и за рутинни и интензивни анализи с високо натоварване, LAMBDA465UV/Vis е иновативното решение с детектор от фотодиоден масив, което осигурява максимална надеждност - за максимална достоверност на вашите резултати. 

LAMBDA 850+ UV/Vis Спектрофотометър

В продължение на повече от 55 години PerkinElmer е лидер в производството на UV/Vis/NIR и UV/Vis спектрофотометри и продължава да определя стандартите за качество с иновативната серия LAMBDA™. Нашият LAMBDA 850+ UV/Vis спектрофотометър е една от най-високопроизводителните ни UV/Vis системи, предназначена за анализ на покрития, специални стъкла, и материали както за научните изследвания, така и в производството. Инструментът отговаря на отрасловите стандарти за свръхвисоки показатели, гъвкавост и удобство. 

Spectrum 3 спектрометър за средна, близка и далечна инфрачервена област

От рутинна идентификация и верификация до специфични изследователски приложения, имате нужда от производителност и гъвкавост, за бърз, точен и икономически изгоден анализ на широк спектър от проби. Spectrum 3 FT-IR спектрометър на PerkinElmer осигурява гъвкавост при изследване на пробите и висока производителност в средната, близката и далечна инфрачервена област съчетани в един инструмент, за иновативни изследвания и създаване на нови продукти в научните институти, химичната, полимерната и фармацевтична промишленост. Платформата, на която е изграден Spectrum 3 FT-IR, представлява модулна система, която осигурява надеждна, възпроизводима и безпроблемна работа години наред. 

Spectrum Two N NIR Спектрометър с фурие трансформация

Spectrum Two N  е високоефективна, но същевременно здрава и мобилна FT-NIR система, позволяваща прости и надеждни NIR анализи. Това е перфектната система за лаборатории, които трябва да комбинират производителност от висок клас с функция за мобилност на преносим и лесен за използване инструмент. Това позволява на потребителите с различен опит, от начинаещи до опитни професионалисти, да бъдат обучени за работа с него за кратко време