Showing all 2 results

Флуоресцентен спектрометър FL 6500

Флуоресцентният спектрометър FL 6500 е оптималната система за анализ на проби, податливи на фотоизбелване, например изследвания на тънки покрития и съединения в клетъчната биология, молекулярна биология, имунология, ензимология, тъканни и протеинови проби. FL 6500 е отличен и за фосфоресцентен анализ. Нашият нов инструмент разполага с интуитивен софтуер и 26 разнообразни аксесоара с автоматично разпознаване, които надминават вашите очаквания.

Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 6500 може да отговори на вашите нужди.

Флуоресцентен спектрометър FL 8500

Флуоресцентният спектрофотометър FL 8500 има изключителна точност – за правилни резултати дори при разредени или малки количества проби – от първия път. Бързото сканиране увеличава вашата продуктивност. Видовете анализи включват характеризиране на материали, промишлено проследяване, R&D; земеделски и екологичен анализ; и анализ на светодиоди, слънчеви клетки и органични електролуминесцентни материали.

Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 8500 може да отговори на вашите нужди.