Показване на 3 резултата

Avio 220 Max ICP OES

Оптично-емисионен спектрометър с индуктивно-свързана плазма (ICP) Avio 220 Max. Предлага се в две конфигурации: с циклонна камера и концентричен пулверизатор или Scott камера с Cross-flow пулверизатор.

Avio 550 Max ICP OES

Оптично-емисионният спектрометър с индуктивно-свързана плазма (ICP-OES) Avio® 550 Max на PerkinElmer е конструиран за аналитични лаборатории, изискващи висока производителност с безкомпромисно качество на изпълнението. Способността за обработка на голямо количество проби се осигурява от технологията Dual View, едновременното събиране на данни за бързо преминаване от една проба на друга и лесната поддръжка. Avio 550 Max е в състояние да обработи дори най-трудните проби от високо концентрирана матрица без разреждане. Патентованите технологии Flat Plate™ и PlasmaShear™ обуславят най-ниската консумация на аргон от всеки ICP-OES на пазара.

Avio 560 Max ICP OES

Оптично-емисионният спектрометър с индуктивно-свързана плазма (ICP-OES) Avio® 560 Max на PerkinElmer е конструиран за аналитични лаборатории, изискващи висока производителност с безкомпромисно качество на изпълнението. Способността за обработка на голямо количество проби се осигурява от технологията Dual View, едновременното събиране на данни и вградения HTS модул за бързо преминаване от една проба на друга, както и лесната ежедневна поддръжка.

Avio 560 Max генерира стабилна, толерантна към матрици плазма, използвайки половината количество аргон в сравнение с други системи, с помощта на плазмената технология Flat Plate™ на PerkinElmer.

Лаборатория като Вашата, извършваща многоелементни анализи, от която се изискват бързо изпълнение, ниски граници на откриване, като същевременно трябва да се гарантират и високи нива на точност, а в същото време искате да намалите оперативните си разходи и поддръжката, решението е едно ICP-OES системите от серията Avio® Max на PerkinElmer.

Серията Avio® Max включва вертикално ориентирана плазма с оптика под пълен компютърен и софтуерен контрол с възможност за двойно наблюдение. Всяка дължина на вълната може да се използва в радиален, аксиален или смесен режим на гледане едновременно.

Радиално или аксиално наблюдение на плазмата?

Радиалното наблюдение на плазмата се използва от много години за аналитични измервания в ICP-OES. При радиалния изглед се наблюдава емисията възникваща в централния канал на плазмата и спектрометърът мери емисията на аналита през фоновата емисия на аргона. Височината на наблюдение е много важен параметър при радиално гледани плазми тъй като елементите излъчват на различни височини в плазма (обикновено изразена като височина над медната намотка).

Серията Avio® Max спектрометри осигурява автоматизирана оптимизация за височина на наблюдение на индивидуална емисионна линия. При радиално наблюдавана плазма, спектрометърът обикновено е проектиран с вертикален процеп. Този вертикален процеп има ефект на осредняване на интензитета на емисиите на аналита по височината на наблюдавания район на плазмата. За сравнение, при системи с аксиално наблюдение, се наблюдава централния канал на плазмата (от горе) и се отчита емисията от аналит излъчвана по цялата дължина на плазмата. Нетният ефект е удължен оптичен път спрямо радиално наблюдавана плазма. Това увеличава измерената емисия от аналити и се подобрява чувствителността. Въпреки това, аксиалното наблюдение не разширява динамичния обхват на измерване, а само го измества към по-ниски концентрации. Радиалното наблюдение на плазмата допълва аксиалното, като осигурява еквивалентен работен обхват при по-високи концентрации. Ето защо серията спектрометри Avio® Max включват конфигурация с двойно наблюдение (dual view DV). При системата DV, софтуерно управлявано огледало предоставя на оператора лесни средства за избор на желания режим на наблюдение. Всъщност режимът може да бъде включен като част от метода на работа за всеки аналит. Обърнато е специално внимание на размера и формата на процепа, както и на размера и местоположението на наблюдаваната зона в плазмата, за да се оптимизира интензитета на аналита и минимизиране на фоновите емисии и с двете конфигурации. Серията Avio® Max спектрометри на PerkinElmer, която осигурява и двата вида наблюдение – радиално и аксиално, предлага предимствата и на двете.

Flat Plate технология

Патентованата от PerkinElmer през 2011 г. Flat Plate технология, заменя традиционната медна намотка на горелката, с което допринася за:

По-ниска консумация на аргон, само 9 L/min, в сравнение с всички други системи на пазара, използващи между 15 и 21 L/min. Аргонът е най-скъпият консуматив в ICP-OES анализа, с плоскостната технология може да се достигне до намаляване себестойността на анализа с над 50%.

По-висока стабилност и устойчивост на плазмата, което води до по-висока температура в плазмата и от там по-високи аналитични сигнали.

Намалява се необходимостта и разходите за профилактика и поддръжка, благодарения на липсата на лесно корозиращата медна намотка, заменена с плоскости от висококачествен алуминий. Алуминиевите плоскости са с много по-голяма повърхност от медната намотка, поради което се охлаждат много по-лесно и бързо.

Система PlasmaShear

При аксиално наблюдение на плазмата, неминуемо има пречения дължащи се на студената опашка на плазмата. Докато други ICP спектрометри използват до 4 L/min аргон за отстраняване на този шлейф на плазмата, с което повишават консумацията на аргон, уникалната технология PlasmaShear™ на серията спектрометри Avio® Max на PerkinElmer, работи с въздух. Напълно интегрирана, напълно автоматизирана система за отстраняване на пречения, която осигурява безпроблемен аксиален анализ и същевременно спестява разходи по сервизна поддръжка и подмяна на конуси. Това просто решение предоставя реални предимства:

Подсигуряването на сгъстен въздух е лесно и сравнително евтино.

Шлейфът е изместен преди да се приближи до входа на оптичната система, с което се свежда до минимум възможността от корозия или отлагане на проба върху компонентите на оптичната система.

Софтуера Syngistix

Серията Avio® Max използва софтуера Syngistix™ за ICP, предназначен да оптимизира работата на инструмента и да подобри ефективността в лабораторията, благодарение на множество интелигентни функции, разработени с мисъл за потребителя, осигуряващи интелигентни работни процеси, интелигентно наблюдение и интелигентни данни.