Показване на 3 резултата

LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR Спектрофотометър

PerkinElmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR спектрофотометрите са предназначени да предложат висока производителност и гъвкавост за анализ на разнообразни видове проби, включително анализ на покрития, специални стъкла за соларни системи и нови материали и компоненти както за научните изследвания, така и в производството. LAMBDA 1050+ отговаря и често надхвърля промишлените стандарти за ултра-висока производителност, гъвкавост и удобство. Най-новото поколение спектрофотометри LAMBDA 1050+ са предназначени да предлагат по-бързи скорости на сканиране, настройка на инструментите и по-добри времена за реакция от всякога, и ви позволяват да увеличите производителността си максимално. 

Spectrum 3 спектрометър за средна, близка и далечна инфрачервена област

От рутинна идентификация и верификация до специфични изследователски приложения, имате нужда от производителност и гъвкавост, за бърз, точен и икономически изгоден анализ на широк спектър от проби. Spectrum 3 FT-IR спектрометър на PerkinElmer осигурява гъвкавост при изследване на пробите и висока производителност в средната, близката и далечна инфрачервена област съчетани в един инструмент, за иновативни изследвания и създаване на нови продукти в научните институти, химичната, полимерната и фармацевтична промишленост. Платформата, на която е изграден Spectrum 3 FT-IR, представлява модулна система, която осигурява надеждна, възпроизводима и безпроблемна работа години наред. 

Spectrum Two N NIR Спектрометър с фурие трансформация

Spectrum Two N  е високоефективна, но същевременно здрава и мобилна FT-NIR система, позволяваща прости и надеждни NIR анализи. Това е перфектната система за лаборатории, които трябва да комбинират производителност от висок клас с функция за мобилност на преносим и лесен за използване инструмент. Това позволява на потребителите с различен опит, от начинаещи до опитни професионалисти, да бъдат обучени за работа с него за кратко време

С над 75-годишен опит в Инфрачервената спектроскопия, PerkinElmer използва това познание за създаването на ново поколение инфрачервени системи, които са подходящи за всяко предизвикателство. Мощни и адаптивни, нашата широка гама от инфрачервени спектрофотометри с фурие трансформация (FT-IR) и детектори с диодни масиви (DA) ви предоставят точни, надеждни аналитични резултати, които отговарят на всички ваши текущи аналитични нужди. Инструментите притежават разнообразни приставки, с които могат да бъдат надградени с цел да покрият бъдещите ви високи изисквания на развиващият се бизнес. Изберете нашите водещи на пазара инфрачервени спектрометри и приставки проектирани да осигуряват ниска поддръжка, интуитивен софтуер и ненадмината гъвкавост за превъзходна спектроскопска производителност за различни приложения, включително:

Химична индустрия: Отстраняване на проблеми с производството; Идентификация на замърсители на продукта; Анализ на горива; Научни изследвания на нови материали от висшите технологии.

Фармация: Анализ на самият продукт и неговата опаковка; Бърз анализ на изходните суровини, междинните продукти и самите продукти; Квалифициране на нутрацевтични продукти.

Храна: Анализ на състава на хранителни продукти; Скрининг за известни и неизвестни примеси.

Екология: Точно определяне и наблюдение на нивата на въглеводородите в околната среда.