Газова хроматография (GC) (1)

Течна хроматография (LC) (1)

Каквото и да е вашето приложение, индустриални изисквания или разпоредби, ние разполагаме с широка гама от решения, предназначени да решат вашите предизвикателства при разделяне и определяне.
Нашето разнообразно портфолио обхваща техники за течна хроматография (LC), течна хроматография/масспектрометрия (LC/MS), газова хроматография (GC и GC/MS) и проектирани от Arnel GC инструменти. В допълнение, ние предлагаме най-изчерпателния пакет от технологии за подготовка на проби, който включва набор от аутосамплери, GC Хедспейс (HS) и Термична Десорбция (TD) системи за обработка на проби, инжектиране на течности, опции за твърдофазна микроекстракция на (SPME), и други.