Инфрачервена спектроскопия (IR) (3)

Спектроскопия в UV, видимата и близката инфрачервена област (UV/Vis/NIR) (5)

Флуоресцентна спектроскопия (2)

Имате възможност да характеризирате различни материали независимо от бюджета, с който разполагате. Нашето цялостно портфолио от аналитични решения разполага с идеалните инструменти за молекулна спектроскопия. Разполагаме с инструменти за всяка лаборатория за измерване на UV и инфрачервена абсорбция, и флуоресцентна емисия.

По-висока точност, повишена чувствителност.

Възможност за изследване на проби с различни размери.

Широка гама от техники за пробовземане.

По-кратко време за подготовка на пробите.

Лесен за използване софтуер, предоставящ експертни резултати

Като създатели на първия търговски инфрачервен спектрометър преди над 60 години, ние продължаваме да развиваме нашите технологии за охарактеризиране на материалите и да бъдем ваш надежден специализиран ресурс за всички ваши нужди, свързани с молекулната спектроскопия.

Инфрачервена спектроскопия (ИЧ)

За точни и надеждни аналитични резултати в инфрачервената спектроскопията с Фурие трансформиране (FT-IR), може да избирате от широката ни гама инструменти, които обхващат близката, средна и далечна инфрачервена област.

UV/VIS абсорбционна електронна спектроскопия (UV/VIS)

Нашето семейство от водещи в индустрията спектрофотoметри осигурява целостта на аналитичните данни, гъвкавост при вземането на проби и интуитивен за използване софтуер, от които се нуждаете в съвременните взискателни индустриални приложения.

UV/VIS Емисионна електронна спектроскопия

Независимо дали търсите високоинтензивен импулсен ксенонов (Xe) източник на светлина, който ще запази целостта на вашата проба при измервания с времева резолюция (FL 6500), или се нуждаете от висока чувствителност за тестване на разредени или малки проби (FL 8500), нашите революционни флуоресцентни спектрофотометри ви дават скоростта и точността, които ве е необходима на една ръка разстояние.