Атомно Абсорбционен Спектометър PinAAcle™ 900F

Системата PinAAcle™ 900F е предназначена за лаборатории, нуждаещи се от високоефективен пламъков атомно-абсорбционен спектрометър с истински двулъчев дизайн за бързо стартиране и изключителна дългосрочна стабилност.

Атомно Абсорбционен Спектрометър PinAAcle™ 500

PinAAcle™ 500 е първият в света напълно устойчив на корозия пламъков атомно-абсорбционен спектрометър, проектиран да издържа на най-суровите среди и най-корозионните проби. Той предлага превъзходна издръжливост, по-дълъг живот, по-ниски разходи за поддръжка и най-бърза възвръщаемост на инвестицията от всеки пламъков атомно-абсорбционен спектрометър. 

Атомно Абсорбционен Спектрометър PinAAcle™ 900H

PinAAcle™ 900H е високоефективен атомно-абсорбционен спектрометър с възможност за пламъкова и електротермична атомизация с корекция на фона чрез непрекъснат източник.   Тъй като различните лаборатории имат различни нужди, ние предлагаме пълен набор от мощни софтуерни инструменти за PinAAcle 900H, като се започне с иновативния и лесен за използване Syngistix™ за AA Express, по-изчерпателния стандартен софтуер Syngistix за AA, или можете да добавите върху специалната опция Syngistix Enhanced Security™, която отговаря на специалните нужди на строго регулирани лаборатории.

Атомно Абсорбционен Спектрометър PinAAcle™ 900T

PinAAcle™ 900T е най-добрата система комбинираща пламъкова и електротермична (трансверсално нагряване) атомизация с надлъжна Zeeman корекция. 

Атомно Абсорбционен Спектрометър PinAAcle™ 900Z

PinAAcle™ 900Z е високопроизводителен атомно-абсорбционен спектрометър с графитна кювета с трансверсално нагряване и надлъжна Zeeman корекция, с истински двулъчев дизайн за бързо стартиране и изключителна дългосрочна стабилност.