Showing all 2 results

Виалки PureView™ MS Certified Chromatography Vials

PureView сертифицирани виали:

  • Превъзходни материали, комбинирани със строго контролирани производствени процеси за производство на еднакви, безпроблемни продукти
  • Нито един продукт не напуска производствената линия без щателен контрол за качество, с цел последователни/постоянни резултати
  • Висококачественото стъкло предлагащо възможно най-ниско съдържание на йони, намалява загубата на проба и замърсяването

Колони за газова хроматография

PerkinElmer предлага широкa гама от капилярни GC колони, както за общо предназначение, така и за MS приложения. Те са ултра-инертни и осигуряват най-ниски нива на bleeding, съчетани с висока възпроизводимост. Предлагаме и широка гама от пакетирани GC колони, обхващащи над 300 стационарни фази на повече от 100 твърди подложки.