Showing all 3 results

Nexion 1000 ICP-MS

Мас-спектрометърът с индуктивно свързана плазма NexION® 1000 на PerkinElmer е идеалната високопроизводителна система за рутинни, многоелементни следови анализи, която отговаря на регулаторните стандарти и това е възможно в рамките на Вашия бюджет. Мас-спектрометърът разполага с множество патентовани технологии, които се комбинират, за да осигурят изключителна скорост и простота на работа, правейки Вашата лаборатория по-ефективна от всякога. 

Nexion 2000 ICP-MS

NexION® 2000 на PerkinElmer е най-гъвкавият масспректометър с индуктивно свързана плазма на пазара, включващ набор от уникални технологии, които се комбинират за осигуряване на най-висока производителност, независимо от аналитичните задачи пред Вашата лаборатория. Открийте безпроблемната гъвкавост на инструмент, който го прави лесен за работа с всяка матрица, всякакви пречения и всякакъв размер на частиците. 

NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP Mass Spectrometer

The NexION® 5000 multi-quadrupole ICP-MS – the first in its category to boast four quads – is innovatively designed to meet and exceed the demanding requirements of ultra-trace elemental applications. It takes ICP-MS performance beyond traditional triple quad to deliver exceptionally low background equivalent concentrations (<1 ppt, even in hot plasma) and outstanding detection limits, key to ensuring accurate, repeatable results. Plus, the NexION 5000 provides superior interference removal, phenomenal stability and unmatched matrix tolerance.

In addition to boasting four quads, the NexION 5000 is also the proud recipient of three awards: Wiley Analytical Science AwardThe Analytical Scientist Innovation Award, and R&D 100 Award.