ГЪВКАВОСТ И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ЗА СЕКУНДИ

PinAAcle 900T
Atomic Absorption Spectrometer

ОТ БЪРЗО КЪМ ПО-БЪРЗО
Avio 560 Max ICP Optical Emission Spectrometer
R&D 100 WINNER
NexION 5000 Multi-Quadrupole ICP-MS
НАД 200 ОБЗАВЕДЕНИ ЛАБОРАТОРИИ

Аналитична апаратура и лабораторно оборудване

ХРОМА е частна българска фирма основана през 1995г. като търговска фирма за продажба, доставка и сервизно обслужване на аналитична апаратура и общо лабораторно оборудване. Обхватът на дейносттa на фирмата се разширява и в момента ХРОМА участва в различни проекти в областите на системи за сигурност, логистика, екология, инфраструктура, строителство, енергетика и др. В ХРОМА са развити експертни познания във връзка с консултирането, представляването и лобирането за чуждестранни компании в тези области.
АНАЛИТИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ

Нашите апарати

Изберете вашата категорията
АКТУАЛНО

Последни новини

Следете нашите новини и публикации.