Показване на 3 резултата

Nexion 1000 ICP-MS

Мас-спектрометърът с индуктивно свързана плазма NexION® 1000 на PerkinElmer е идеалната високопроизводителна система за рутинни, многоелементни следови анализи, която отговаря на регулаторните стандарти и това е възможно в рамките на Вашия бюджет. Мас-спектрометърът разполага с множество патентовани технологии, които се комбинират, за да осигурят изключителна скорост и простота на работа, правейки Вашата лаборатория по-ефективна от всякога. 

Nexion 2000 ICP-MS

NexION® 2000 на PerkinElmer е най-гъвкавият масспректометър с индуктивно свързана плазма на пазара, включващ набор от уникални технологии, които се комбинират за осигуряване на най-висока производителност, независимо от аналитичните задачи пред Вашата лаборатория. Открийте безпроблемната гъвкавост на инструмент, който го прави лесен за работа с всяка матрица, всякакви пречения и всякакъв размер на частиците. 

Nexion 5000 ICP-MS

Масспектрометърът с индуктивно свързана плазма NexION® 5000 на PerkinElmer e първият в своята категория, който може да се похвали с четири квадрупола. Иновативно проектиран да отговори и надхвърли взискателните изисквания за определяне на елементи в ултрамикро концентрации. Той извежда ICP-MS производителността отвъд традиционния троен квадрупол, за да осигури изключително ниски фонови еквивалентни концентрации (<1 ppt, дори в гореща плазма) и изключителни граници на откриване, ключ за осигуряване на прецизни и възпроизводими резултати. Освен това, NexION 5000 осигурява превъзходно премахване на пречения, феноменална стабилност и несравнима толерантност към матрицата. 

Освен че може да се похвали с четири квадрупола, NexION 5000 е горд носител и на три награди: Wiley Analytical Science Award, The Analytical Scientist Innovation Award и R&D 100 Award. 

PerkinElmer е в челните редици на ICP-MS технологията – от първия комерсиален ICP-MS (1983 г.) през първия инструмент, обединяващ истинска реакционна и колизионна клетка (2010 г.), до най-последното, първата в индустрията четириквадрополна система – близо четири десетилетия патенти, иновации и признания.

Заедно с нашата богата история идва и дълбокото разбиране на уникалните и разнообразни нужди на клиентите и пазарите, които обслужваме. А за лаборатории за изпитване, провеждащи микро и следови анализи, които зависят от прецизността на резултатите, за да отговорят на днешните нужди на индустрията и регулаторните изисквания, нашите NexION® ICP мас спектрометри са въплъщението на това наследство от иновации, отговарящи и надхвърлящи очакванията.