Показване на 2 резултата

Флуоресцентен спектрометър FL 6500

Флуоресцентният спектрометър FL 6500 е оптималната система за анализ на проби, податливи на фотоизбелване, например изследвания на тънки покрития и съединения в клетъчната биология, молекулярна биология, имунология, ензимология, тъканни и протеинови проби. FL 6500 е отличен и за фосфоресцентен анализ. Нашият нов инструмент разполага с интуитивен софтуер и 26 разнообразни аксесоара с автоматично разпознаване, които надминават вашите очаквания.

Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 6500 може да отговори на вашите нужди.

Флуоресцентен спектрометър FL 8500

Флуоресцентният спектрофотометър FL 8500 има изключителна точност – за правилни резултати дори при разредени или малки количества проби – от първия път. Бързото сканиране увеличава вашата продуктивност. Видовете анализи включват характеризиране на материали, промишлено проследяване, R&D; земеделски и екологичен анализ; и анализ на светодиоди, слънчеви клетки и органични електролуминесцентни материали.

Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 8500 може да отговори на вашите нужди.

С новите флуоресцентни спектрофотометри на PerkinElmer FL 8500 и FL 6500 всяка лаборатория може да извършва точни и надеждни флуоресцентни анализи, независимо от опита на оператора.

FL 8500 спектрофотометъра използва като светлинен източник ксенонова лампа с непрекъснато светене, за измервания с висока чувствителност при скорости на сканиране до 60 000 nm/min.

FL 6500 спектрофотометъра осигурява висококачествени резултати с импулсна ксенонова лампа като светлинен източник на възбуждане. Този апарат има възможност за промяна на пиковата мощност на импулса, което го прави подходящ за анализ на фоточувствителни проби. Освен това импулсното възбуждане дава възможност за спектрофлуориметрични измервания с времева резолюция в милисекундната област, като например измерване времена на живот на различни съединения производни на лантаноидите. Също така, това възбуждане дава възможност за измерване на фосфоресцентните спектри на различни молекули.

Тези два апарата съставляват пълното портфолио от флуоресцентни инструменти на компанията. Те позволяват всяка лаборатория да се справи с всяко предизвикателство във всяка индустриална или научна област.

И за двата инструмента има налични различни модулни приставки, които се разпознават автоматично от софтуера, свеждайки до минимум времето за бездействие и смяна на аксесоарите.

Интуитивният софтуер отразява вашия лабораторен стил под формата на инструменталните методи, които създавате, и ви позволява да стигнете, от включването на апарата до отчета на резултатите, само за минути.

Софтуерни програми Spectrum™ FL Standard и Spectrum™ FL Enhanced Security (ES).

Софтуерна функционалност:
• Сканиране на спектри
• 3D сканиране
• Количествено определяне
• Анизотропия/Поляризация
• Отчитане на интензитета при зададена дължина на вълната
• Кинетика
• Вътрешно клетъчна йонна концентрация
• Квантов добив (относителен и абсолютен)
• Определяне на пренос на енергия към флуоресцентни гасители
• Време на живот ((Фосфоресценция/Лантаноиди САМО в милисекунди)
• Измерване на абсорбция
• Валидиране
• Помощна програма за сервизно обслужване
• Режим на предварително сканиране
• Синхронно сканиране (с постоянна енергия или дължина на вълната)
• 3D синхронно сканиране
• Четете файлове с данни на FLWinLab
• Четете файлове с данни на UVWinLab