Атомна абсорбция (3)

Оптично-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) (3)

Мас спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) (3)

Ако търсите водещите в света инструменти за АА, ICP-OES, ICP-MS или определяне на живак, вие сте попаднали на правилното място.

Десетките хиляди спектрометри на PerkinElmer, инсталирани по цял свят, осигуряват надеждни и точни резултати от анализите на неорганичните елементи бързо, ефективно и без усилие. Без значение каква е Вашата област, приложение или тип проба, ние имаме инструментите и експертния опит, за да ви помогнем – всичко това се основава на повече от 50 години в челните редици на елементния анализ. Възползвайте се от нашия пълен набор от решения за несравнима производителност, точност и увереност.